Haber

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun!

71 yıl önce bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edildi. 1949 yılına gelindiğinde Türkiye’de bu bildirgeye imza atan ülkeler arasına girdi.

İnsan Hakları Bildirgesi
İnsan Hakları Günü

Bildirgenin Tarihçesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra devletlerin, bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması amacıyla kabul edilen bir bildirgedir. Ülkemizde İnsan Hakları olarak bilinen bu günün resmi adı “Human Rights Day” olarak bilinmekte ve tüm dünyada kutlanmaktadır. Bu bildirgeyi Roosvelt “Tüm insanlık için bir Magna Carta” olarak nitelendirmiştir.

Magna Carta 1215 yılında devletlerin baskısıyla yönetilen anlayışa son vermek adına İngiltere Kralı’na kabul ettirilen bir belgedir. Bu belge insan hakları kavramına ait ilk belge olarak kabul edilir.

1215 yılında imzalanan bu anlaşma sonra yayımlanmış olan diğer önemli belge ise 1789 yılında imzalanan Bağımsızlık Bildirgesi’dir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında 60 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Milyonlarca insan evsiz kalırken ve insanlar geri dönülmez yaralar almıştır. Salgın hastalıkları da beraberinde getiren bu durum için ülkeler önlem almak istemişlerdir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin imzalanmasındaki temel amaç, insanlara özgürlük tanınmasının devam eden savaşların önüne geçebileceğine olan inançtan kaynaklanmaktadır.

Bu bildiri, 1948 yılının Haziran ayında İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanmış ve 10 Aralık tarihinde 1948 yılında Paris’te imzalanmıştır. 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının ‘Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı’ gerekçesiyle çekimser kalmıştır. Bildiri oy çokluğu ile katılım sağlayan ülkelerce kabul edildi.

ventrawall reklam gorseli

Bildirgeyle birlikte ırk, dil, din, cinsiyet ve siyasi görüşlerle birlikte, ulusal köken veya sosyal köken, doğum ve mülkiyet durumu gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğumuzu vurgulanmış, eşitlik adına bildiri imzalanmıştır.

İnsan Hakları Bildirgesinin Genel Hatları

İnsan: Bütün insanlar özgür, onur ve hakları yönünden eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler. (Madde 1)

İnsan Haklarının Özellikleri: Herkes ırk, renk, cins, dil, din, siyasal ya da herhangi bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, varlıklılar, doğuş ya da herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin bu bildiride açıklanan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Bundan başka, ister bağımsız ülke uyruğu olsun, isterse bağımlı, özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke uyruğu olsun, bir kişi hakkında, uyruğu bulunduğu devlet ya da ülkenin siyasal, adli ya da uluslararası durumu bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir. (Madde 2)

Ayrıca bu haklar hiçbir şekilde başkalarına ya da kurumlara aktarılamaz.

İnsan Hakları: En başta yaşam ve özgürlük olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere sağlığına ve esenliğine uygun bir yaşam düzeyine kavuşma; yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma; barışçıl amaçlar için toplanma ve dernek kurma; evlenme, mal ve mülk edinme; çalışma, işini seçme özgürlüğü; din, vicdan, düşünce ve anlatma özgürlüğü hakları İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin temellerini oluşturur.

Maddelerde Kesinlik: Bu bildirinin hiçbir unsuru, içinde açıklanan hak ve özgürlüklerin bir devlet, topluluk ya da bireyce ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir etkinlik ya da girişime hak verir biçimde yorumlanamaz. (Madde 30)

10 Aralık Günü İçin Anlamlı Sözler

Dünya İnsan Hakları Günü için birçok kişi mesaj ve gönderi paylaşmak için anlamlı sözler aramakta. bu özel gün için uygun mesaj ve güzel sözleri sizler için derledik. İşte en anlamlı sözler;

  • “Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarım iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın tümünün gönenci, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir.” M. Kemal Atatürk
  • Paylaşılan insanlığımız bu evrensel değerlere dayanmaktadır.
  • Kişisel hürriyetler kutsaldır.
  • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hepimizi güçlendirir. İnsan hakları günü kutlu olsun.
  • Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. 
  • İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir.
  • “İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez.” Sokrates
  • “Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar.” Konfüçyüs
  • “İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksan dokuz kişiye bedeldir.” John Stuart Mill

Kaynak
Wiki

Selim

İşletme mezunu olan selim aslan, 5 senedir firma ve web sitelerine e-ticaret, google, seo ve dijital pazarlama üzerine danışmanlık verip içerik üreticiliği yapmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu