Boya ve duvar boyası alanında kullanılan terimlerin yer aldığı sözlük sayfasıdır. Boya sözlüğü olarak merak ettiğiniz terimlere ve anlamlarına göz atabilirsiniz.

Ventrawall Boya Sözlüğü

Pamuk Hamur Boya

Pamuk hamur boya duvar kağıdı olarak adlandırılan Ventrawall, kimyasal içermemektedir.

Aderans

Adrenas, boya özelliklerinden birisidir. Kurumuş bir tabakanın uygulandığı yüzeyde kabarmaması ve çatlamamasını sağlayan bir maddedir. Duvar boyasının tutuculuğunu arttıran Aderans, boyanın tüm dış etkenlere rağmen uygulandığı yüzeyde tutunmasını sağlar.

Akrilik

Sentetik polimer anlamına gelen Akrilik, bazı boya çeşitlerinde kullanılır. Akrilik esaslı boyalar ve su bazlı boyalarda karşımıza çıkan sentetik polimer maddesi, boyanın uygulandığı yüzeyde kimyasal maddelerden etkilenmemesi ve kalıcı renk elde edilmesini sağlar.

Akrilik Reçine

Akrilik Reçine, boya özellikleri arasında en çok kullanılan maddelerden biridir. Boyanın uygulandığı yüzeyde okside ve alkali olmasını engeller; rengini ilk günkü gibi korumasını sağlar. Boyanın yüzeye tutunmasına yardımcı olarak dayanıklılığını arttırır. Akrilik Reçinenin içeriğinde akrilik asit, akrilonitril, metakrilik asit ve bu maddelerin copolimerlerinin ester maddelerini içeren asitlerinin çeşitlerinin polime edilmesinden oluşturulan reçine maddelerdir.

Akrilik Esaslı Boya

Akrilik Esaslı Boyalar, birkaç farklı türden oluşmaktadır.

Bunlardan ilki, aqua ortam içinde polimerik bir maddenin sabit dispersiyonudur.

Bir diğeri, su ile inceltilen ve çoğu bağlayıcısını akrilik reçinelerin oluşturduğu boyalardır. Düşük maliyetli olmasını sağlamak veya diğer yüzünden boyaya katılan diğer bağlayıcı maddeler arasında epoksi, polivinil asetat gibi maddeler sayılabilir.

Akrilik Esaslı Boya ise, bağlayıcı madde olarak sadece akrilik reçinenin kullanıldığı, su ile inceltilmiş boyalardır. Nefes alabilme, alkali ve okside olmaya karşı dayanıklı, parlaklık gibi özellikleri mevcuttur.

Alkidler

İç cephe ve dış cephede kullanılan ahşap boyalarınn bir maddesi olan Alkidler, bir reçine türüdür.

Badana

Kireç ile suyun karıştırılması ile homojen bir kıvamın elde edilmesine Badana denir. Genellikle iç cephe için kullanılır. Suyun değdiği ortamlarda tercih edilmez.

Bağlayıcı

Bağlayıcı, pigment esaslarını bağlar ve boyanın yüzeye yapışmasını sağlar. Bağlayıcının boya içinde kullanılan miktarına göre boyanın birçok performansı artar ya da azalabilir. Kaliteli boyalarda bağlayıcı oranı fazladır; akrilik polimerler gibi reçinelerdir.

Beyazlama

Boyanın güneş ışığı sebebiyle rengini kaybetmesidir.

Dayanıklılık

Boyanın dış etkenlere karşı dayanma derecesine dayanıklılık denir. Koruyucu özellikleri yüzeyi korurken, dekoratif özellikleri ise görüntüsünü korumasını sağlar. Kötü hava şartları gibi dış etkenlere karşı etkilenme derecesidir.

Dispersiyon (Süspansiyon)

İnce yapısaki partiküllerin sıvı maddelerin içinde organik ve homojen bir şekilde dağılmasıdır.

Elastikiyet

Boyanın genişleme ve daralma işlemlerini, zarar görmeden yapabilmesidir. Havanın değişkenliği boyanın genişlemesine ve daralmasına sebebiyet verir.

Emülsiyon

Bir maddenin sıvı haldeyken emülgatör işlemi ile başka bir sıvı maddeyle karıştırılması halidir.

Empregnasyon

Düşük viskoziteli bir sıvı maddenin, katı haldeki bir yüzeye işlenmesidir. Amaç kapiler boşlukların ve porların dolmasıdır, böylece yüzey mukavemetini arttırır.

Enamel

Enamel, son kat boyasıdır. Yüksek ya da düşük parlaklıklarda da olabilir; mat yüzeylerde de düzgün bir alan elde etmenizi sağlar.

Film Oluşumu

Boyanın uygulandığı yüzeyde kuru bir tabaka oluşturmasıdır. Kuru film suyu itebilir.

Genleştirici

Boya pigmentlerinin boşluklarını tamamlayıp genleştirmesini sağlayan bir maddedir. Pigment ile birlikte kullanılır.

Hacim Katıları

Bağlayıcıların ve pigmentin hacimleri toplanıp, toplam hacme bölünmesidir. Yüzdelik kullanılarak ifade edilir. Eğer hacim katıları yüksekse, boyanın örtücülüğü, dayanıklılığı ve kuru film tabakası daha yüksek demektir.

Havasız Spreyleme (Püskürtme)

Basınç ile boyanın atomizasyonu demektir. Boya ısıtılıp solvent maddelerin buharlaşması ile yol alır.

İnceltici

Boyanın nakil edilmesi, inceltici ve bağlayıcı ile birlikte gerçekleşir. Örneğin, su akrilik boyalarda kullanılır. Boya kuruduğu zaman buharlaşarak boyanın yüzeye doğru bir şekilde oturmasını sağlar.

Kabarma

Boyanın ısı ve nem ile birlikte deforme olarak uygulandığı yüzeyde oyuklar oluşturmasıdır. Solvent kaynaklı kabarmalar da meydana gelebilir.

Katalizör

Boyanın kimyasal reaksiyonunu hızlandırır.

Kıvam

Yüksek kıvamlı boyanın akması yavaşlar; düşük kıvamlı boyanın ise akması hızlanır. Kıvam, boyanın akmasıyla belirlenir.

Küf

Nem gibi problemlerin duvar yüzeyinde yarattığı kimyasal oluşumdur.

Örtücülük

Boyanın uygulandığı alandaki kusurları ya da eski boyayı kapatmasıdır. Pigment, örtücülüğü belirler.

Pigment

Boyaya renk veren, doğal ya da sentetik olabilen; organik ya da inorganik olan ve boyada çözünmeyen maddelerdir. Boyanın dayanıklı olmasını, opak olmasını da sağlarlar.

Polimerizasyon

Reaktif yapıdaki kimyasal bileşik işlemine polimerizasyon denir. Tek cinsten oluşanlara homopolimer, iki ya da daha fazla cinsten oluşanlara ise kopolimer denir.

Polivinil Asetat (PVA)

Yüksek polimer olan PVA, vinil asetat ve katalizörün polimerizasyonu işleminden üretilen, rengi olmayan, reçineyi andıran ve suda çözünebilen bir maddedir. Bazı boyalarda bağlayıcı madde olarak kullanılır.

Pigment Hacim Konsantrasyonu (PVC)

Pigment hacminin, uçucu olmayan bazı maddelere yüzdelik olarak oranıdır.

Reçine

Reçineler doğal ya da sentetik olabilen ve eriyen tüm türdeki maddelere verilen isimdir. Renk seçenekleri farklıdır. Molekül ağırlıkları yüksekse, sentetik reçineler polimer olarak etkileyebilirler.

Belirsiz olan, stres halinde akışkanlık kazanan, yumuşayabilen ve eriyebilen yapılardır.

Renk Dayanımı

Boyanın renk okside olmasına karşı dayanması ve rengini kaybetmemesidir.

Solma

Hava değişimine bağlı olarak boyanın rengini kaybetmesidir.

Soyulma

Boyanın yüzeyden ayrılmasıdır. Aderans kaybı yüzünden meydana gelir.

Tabakalar Halinde Kalkma

Boyanın aderans ya da elastikiyetini kaybetmesi sonucu oluşur.

Taşıyıcı

Pigmentin boyanın içine girip dağıldığı sıvı kısımdır.

Tebeşirlenme

Boya yüzeyinde hava koşulları yüzünden oluşan tozlardır.

Titanyumdioksit (TiO2)

Kauçuklarda, plastiklerde ve boyalarda ana pigment olarak kullanılır. Tebeşirsizdir ve açık renktir.

Tozlanma (Çiçeklenme)

Kaplamaların kabuklanmasından oluşur.

VOC (Uçucu Organik İçerik)

Karbon bileşilklerdir, buharlaşabilirler.

Yıkanabilirlik

Boya uygulanmış yüzeyin temizlenmesidir.

Yayılma

Boyanın düzgünce yayılma işlemidir.