Haber

2021 Asgari Ücret Hesaplaması

2022 yılının net ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantıları ülkenin gündeminde kalmaya devam ediyor. Türkiye’de 7 milyon işçi ve ailesini etkilerken, 2020 SGK verilerine göre kayıtlı işçilerin %42’si bu ücretle çalışmakta.

asgari ücretin hesaplanması
maaş hesaplama asgari ücret

2022 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Ücretin belirlenmesi halinde günlük ücret aylık olarak verilecek ücretin 30 güne bölünmesi ile bulunur.

Bu hesaplama ardından çıkan rakam 7,5’a bölünerek işçinin bir saatlik net ücreti de hesaplanır.

Örneğin; 3000 lira maaş alan işçinin saatlik ücreti: 3000/7,5=13,33 lira

Mevcut maaş en son yapılan zam ile birlikte %21,56 zam ile net 2 bin 825 lira 90 kuruş olmuştu. Kesintiler yapılmadan önceki brüt hali ise 3 bin 577,50 lira olarak belirlenmişti.

AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Nedir?

AGİ (Asgari Geçim İndirimi) bir işçinin kendisi ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişiler için kanunen verilen bir hak, indirim uygulamasıdır. 16 yaşını dolduran sigortalı çalışan bireylerin, asgari geçimini sağlayacak kısmının hesaplanarak toplam gelirinden çıkartılması ve vergiden muaf bırakılmasıdır.

ventrawall reklam gorseli

AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Nasıl Hesaplanıyor?

AGİ ülkemizde 1985 yılından sonra uygulanmakta olan vergi iadesinin 2007 yılı ile yerine 2008 yılından sonra başlayan “asgari geçim indirimi” uygulamasına geçilmiştir. Uygulama “5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile günümüzde yürürlüktedir.

AGİ hesabı;

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) =( Brüt Asgari Ücret x 12 x AGİ Oranı x %15 ) / 12

İlgili mevzuata göre AGİ; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir.

Azami maaş evli-bekar çalışan ile çocuklu-çocuksuz çalışan göre değişkenlik gösteriyor. 2021 maaş miktarı;

Net maaş(bekar): 2.825,90
Net maaş (evli, eşi çalışmayan): 2.879,57
Net maaş(evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu): 2.919,81
Net maaş (evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu): 2.960,06
Net maaş (evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu): 3.013,72

asgari ücret hesabı nasıl yapılır
Asgari ücret nasıl hesaplanır?

2022 asgari maaş hesaplaması için yapılan toplantılar devam etmekte. 1 Aralık’ta başlayan toplantıların ardından 7 Aralık ve 9 Aralık’ta toplantılar gerçekleştirildi. Yapılacak olan dördüncü toplantının ardından 2022 ücretin belirlenmesi bekleniyor.

2021 yılına ait verilere göre asgari maaş net hesabı ve işverene maliyeti ise yıllara göre şu şekilde;

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)
  ASGARİ ÜCRET 3.577,50   SGK PRİMİ% 14 500,85   İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78   GELİR VERGİSİ% 15 (*) 187,82   ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31   DAMGA VERGİSİ% 0,759 27,15   KESİNTİLER TOPLAMI 751,60   NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.825,90    
İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
ASGARİ ÜCRET 3.577,50   SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***) 554,51   İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 71,55   İŞVERENE TOPLAM MALİYET 4.203

KAPICILAR İÇİN ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI
ASGARİ ÜCRET 3.577,50   SGK PRİMİ% 14 500,85   İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78   KESİNTİLER TOPLAMI 536,63   NET ASGARİ ÜCRET 3.040,87    
İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 3.577,50   SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***) 554,51   İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 2 71,55   İŞVERENE TOPLAM MALİYET 4.203,56

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (268,31) TL. asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.”

Kaynak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Alptuğ

Merhaba, ben içerik dünyasından Alptuğ, Dekorasyon ve yaşam tarzından etkilenen bir içerik yazarıyım. Doğru içeriği doğru kişilere ulaşmasına yardımcı olurum.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu